Præmieringer

Klasser

Der dømmes og præmieres i klasse L2 (kollektioner) stammer, grupper og enkeltdyr, klasse K (produkter), klasse C (enkeltdyr) for ikke egetopdrættede dyr, samt i klasse Q (Stampe & kælekaniner).

Tilmeldte kaniner kan endvidere deltage i klasse G (elitegruppe) á Kr. 65,- pr. gruppe.

Lørdag bedømmer 3 udenlandske dommere efter Europastandarden. Hver udstiller kan tilmelde 1 kanin á Kr. 65,-. Tilmelding sker i klasse U.

Præmieoverrækkelser sker søndag kl. 14.30 i Vindercirklen i hal 2.

 

Ærespræmier til eget opdrættede dyr

Traditionen tro vil der ved DM være ærespræmiebord til de vindende kaniner, og deres ejere. Og nu med seneste repræsentantskabsbeslutning udelukkende forbeholdt eget opdrættede dyr.

Der tildeles ærespræmie fra 95 point - ungdomsmedlemmer fra 281,5 p.

Der er frit valg på det store ærespræmiebord for top 50 på udstllingen.
Ærespræmievindere fra nummer 51 og frem afhenter personligt DM-æresmedalje hvor placeringen fremgår. Æresmedaljerne uddeles fra lørdag morgen på DK’s stand.

Med særlige og individuelle DM æresmedaljer vil vi gerne give vinderne en personlig præmie.   

Præmier til ikke eget opdrættede dyr

I Klasse C konkurrerer alle ikke egetopdrættede kaniner mod hinanden i åben klasse - enkeltdyr mod enkeltdyr.

Der er præmier til top 10 vinderne. Ikke ærespræmie, for det må de ikke modtage i henhold til seneste repræsentantskabsbeslutning, men i stedet konkurrerer de om pengepræmier og naturalier.

Tillige kåres Best in Show Åben Klasse, og der er pokal til vinderen.

Konkurrence i klasse G - kollektion

Vil du udfordre dig selv, så deltag i klasse G på DM 2018.

Her vælger du frit 4 af dine udstillede kaniner. De udgør en kollektion. De kan frit sammensættes på tværs mellem racer, varianter og køn. Du vælger 4 dyr, som du mener vil opnå højst samlet pointsum. Du betaler Kr. 65,- og så konkurrerer din kollektion mod de andre udstilleres tilmeldte kollektioner om at opnå højst samlede pointsum.

Du kan tilmelde lige så mange kollektioner du vil blandt dine dyr. Du skal dog være opmærksom på, at 1 kanin kun kan indgå i én kollektion. Ikke i flere.

Der er store kontante præmier til de 5 højst opnåede resultater:

1. præmie på Kr. 2.500,-  2. præmie på Kr. 1.500,- 3. præmie på Kr. 500,-  4. præmie på Kr. 250,- og 5. præmie på Kr. 150,-.
Præmierne uddeles i forbindelse med præmieoverrækkelsen søndag kl. 14.30.

Test dig selv, prøv lykken for Kr. 65,- og se hvor god du er til at udvælge de 4 højst bedømte af dine kaniner.

Konkurrencen er samtidig en god forøvelse til Europaudstillingen 2018 i Herning, hvor der kun kan tilmeldes i enkeltdyr eller i kollektioner.

 

Kælekaniner

Ved DM for Racekaninavl 2018 i Oksbøl, er der også åbent for udstilling af kælekaniner.

Der er guld, sølv og bronze rosetter og DM æresmedaljer til top 3 i begge medlemsgrupper.

 

Europabedømmelse

For europabedømmelsen er der både pokal og guld, sølv og bronze rosetter til nr. 1, 2 og 3. Dommeren rangerer og udvælger de 3 vindere. 

Published on  February 7th, 2018