Salg af kaniner

Traditionen tro kan man sætte sine udstillede kaniner til salg på et DM.

Alle kaniner, der deltager i DM 2018, sidder i hal 1 og 2.

Salgsgebyret skal du som sælger ikke længere betale, og derved reducere din salgspris med. Salgsgebyret betales af køber!  

Som noget helt nyt åbner vi for en kaninbørs, hvor du kan sætte racekaniner, hopkaniner, kælekaniner og spisekaniner til salg. Altså kaniner som du gerne vil sælge, men som ikke er med på hovedudstillingen.                                            

Har du en eller flere kaniner hjemme, som du gerne vil sælge, så er muligheden der nu for at rigtig mange kan se på din/dine dyr, og vælge sig et nyt avlsdyr.
Dette foregår i hal 3, og her har publikum fri adgang.

Det betyder også at alle de ”bagagerumskaniner”, der traditionelt er med i bilen til et DM, som mulige køber kan se på, nu kan komme ind i større bure og sidde i gode bure henover hele udstillingen.. og at andre kan se dyrene og købe de kaniner, som ellers ikke blev solgt.

For en flad 20’er har du et bur til din kanin.

Du bestemmer selv, om du selv vil stå for salget, eller om vi skal stå for salget. Skal vi stå for salget vil køber blive pålagt et salgsgebyr på Kr. 20,-.

I hal 3 udfylder du et oplysningsark, som vil sidde på buret. Her kan du skrive alle væsentlige oplysninger om kaninen, ligesom du kan afkrydse om arrangørerne står for salget, eller med hvilket mobil nummer du kan kontaktes for selv af forestå salget.

Kun medlemmer af det danske, svenske, norske og finske kaninforbund / kaninavlerforening kan sætte kaniner til salg.Og det er 1 kanin pr. bur.

Du behøver ikke at booke bure til dine kaniner til salg. Alle kan komme frit med kaniner så længe udstillingen er åben. … men... Vi vil rigtig gerne kunne forberede bure og opsætning bedst muligt, så ved du at du vil komme med 1, 2, 4 kaniner, så vær rar at kontakte Bent Ernstsen. Send ham en E-mail på bamberg.e@mail.dk, eller ring til ham på tel. (0045) 4034 8092. Det er ikke bindende, og du betaler først når du kommer med kaninerne.

Vi åbner primo december 2017 en Facebookside: Køb salg kaniner DM 2018, hvor I kan kontakte hinanden, og derigennem aftale match / visninger / og mulige køb/salg af kaniner i forbindelse med at DM 2018 afholdes.

Dette vil understøtte og forenkle dialogen for de avlere, der efterspørger/ønsker konkrete racer/eller varianterer i forbindelse med DM 2018.

Published on  February 7th, 2018